Gasoil de qualitat

Servir un gasoil de qualiat és un dels nostres principals valors, per això tot el nostre producte prové dels centres d'emmagatzematge de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH ).

L'activitat principal de CLH és l'emmagatzematge de productes petrolífers per compte de les principals companyies operadores petroleres que són presents al mercat nacional.

Es per això que els nostres camions només carreguen el gasoil a les plantes de CLH Tarragona i CLH Castelló, garantint així, que tot el gasoil que subministrem compleix amb les garanties establertes pel Reial Decret 1088/2010 del 3 de Setembre.

Els nostres principals proveïdors són Cepsa, BP, Galp i Saras.

Un cop el gasoil arriba a la nostra base de distribució, el descarreguem als dipòsits soterrats i el microfiltrem amb un dels millors filtres del mercat, el Parken Velcon Filters de l’empresa Fuelling Technologies; per tal d’eliminar totes aquelles impureses que s’hagin pogut generar.

Però encara ens queda un últim pas, tornem a microfiltrar el gasoil quan carreguem els camions de repartiment a domicili per què totes aquelles micropartícules que hagin pogut sobreviure al primer filtratge o s’hagin generat als nostres tancs, desapareguin definitivament.

Amb aquest procés garantim que el nostre producte sigui un gasoil microfiltrat d’una qualitat excepcional.

Gaosil microfiltrat

El gasoil microfiltrat es basa en una tecnologia desenvolupada inicialment per als combustibles d’aviació, amb l’objectiu d’eliminar les partícules sòlides i l’aigua en suspensió que pot contenir.

Qualsevol combustible, a causa dels processos de transport per mitjà d'oleoductes i camions cisterna, acaben dissolent petites partícules sòlides i aigua.

Al sector de l'aviació, i encara que aquestes substàncies no siguin visibles a simple vista, poden suposar un problema important a nivell de seguretat aèria, de manera que la indústria especialitzada va desenvolupar uns filtres molt específics per eliminar aquestes partícules. Aquests filtres porten el prefix micro perquè són capaços de retenir partícules i gotes d'aigua molt petites, de mida de l'ordre de micròmetres.

Aplicant aquesta tecnologia als nostres combustibles, assegurem als nostres clients un producte d'alta qualitat, que millora el rendiment del motor, alhora que redueix el consum. D'una banda, el combustible no té humitat i per això la combustió és més neta, i de l'altra, no conté partícules sòlides que puguin obstruir els injectors amb el pas del temps. Així doncs, el rendiment del motor és màxim i el consum es redueix.

Microfiltrat

Al següent gràfic s’explica la tecnologia del gasoil microfiltrat:

TOP