LUBRICANTS MONTSIÀ

L’any 2014 neix la marca Lubricants Montsià, creada per donar servei de lubricants de motor i greixos als nostres clients. Som distribuïdors de dues marques capdavanteres en el món de la lubricació: som distribuïdors autoritzats de lubricants BP i de Q8 oils.

De la mateixa manera que amb el gasoil, creiem que els lubricants per als nostres vehicles han de ser de màxima qualitat; perquè no es tracta simplement d’oli sinó de la bona lubricació del teu motor.

Clica sobre les següents imatges per veure la gama de productes que t’oferim:

Catàleg lubricantes BP Catàleg Q8 Oils

ADBLUE

L'Adblue s'utilitza per la tecnologia SCR, Selective Catalytic Reduction (reducció catalítica selectiva), que és una reducció química dels gasos del tub d’escapament contaminants, com a resultat de la combustió del gasoil.

Per aquest procés és necessari un agent reductor, l’Adblue, una solució no tòxica i inodora d’urea en aigua.
L’Adblue s’emmagatzema en un dipòsit diferent del gasoil i s’injecta en la dosis exacta mitjançant un pulveritzador als gasos d’escapament contaminants del motor. Aquesta mescla es dirigida a un catalitzador que és on es produeix la reacció química de reducció dels gasos contaminants a nitrogen i vapor d’aigua, agents no contaminants per la atmosfera.

El consum de l’ Adblue en vehicles homologats segons la normativa Euro 5 s’estima en un 6% aproximadament del consum de gasoil. En un camió per al trànsit de llarga distància, aquest percentatge equival a menys de 2 litres cada 100 km. Es a dir, el contingut d’un depòsit de 100 litres correspon a una autonomia de més de 5.000 km.

Punts importants de l'Adblue:

  • Amb la tecnologia SCR es compleix actualment la norma EURO 5 y la EURO 6.
  • No hi ha influència en els períodes de manteniment i inspecció. La instal·lació SCR és acorde a la vida útil del vehicle.
  • Menor consum de carburant en front els vehicles EURO 3 y EURO 4 amb AGR.
  • Es pot utilitzar totes les qualitats de dièsel disponibles al mercat.
  • La tecnologia SCR ja s’està utilitzant en turismes i grans vaixells.

En el següent gràfic veuràs el cicle pel que passa l'Adblue:

FILTRES

Filtros

Truqui'ns al 977 70 22 62 i el nostre equip comercial l'assessorarà de forma personalitzada.

TOP